Фондация „Спектра” е създадена през 2013 г. от диригента и композитор Виктор Илиев (www.viktorilieff.com). Фондацията цели да допринесе за културното развитие на България и да привлече широк спектър от публика от различни възрастови групи. Дейността ни е насочена както към традиционните, така и към новите форми в изкуствата и тяхното популяризиране. Артистите с които работим имат дългогодишна кариера в Европа и света и заедно целим създаването на културен продукт с висока артистична стойност, който да бъде конкурентно-способен на международно ниво и да помага за позитивния културен облик на страната.