Мисия

Мисията на фондация „Спектра”:

  • Обогатяване на културния живот в България и реализиране на проекти с принос към новата културна история на страната.
  • Съвместна работа с международни артисти и партньори, както и подпомагането на проекти свързани с: взаимодействието между различните изкуства, образователна дейност в отрасъла музикални и музикално – сценични изкуства.
  • Социално ангажираща дейност, насочена към утвърждаването и затвърдяването на културни ценности в райони със слабо присъствие в тези сфери.
  • Създаването на платформа за популяризиране на съвременните интерактивни изкуства.
  •  Активна работа с локални институции, с цел оптимизирането и реализирането на културния потенциал.
  • Създаване на програма за подпомагане на млади български артисти от различните отрасли на изкуствата, с цел предоставяне на възможности за професионалната им реализация в България.
  •  Възраждане на читалищата и тяхната дейност в различни региони на страната.