Проекти

Снимки: © Соня Станкова

Заедно

На 14 септември 2013 г. фондация „Спектра“ реализира пилотния си проект „Заедно“ по идея на Виктор Илиев на Античния театър в Пловдив. Участваха над 60 деца от различни етноси, голям симфоничен оркестър, европейски DJ шампион, и международен екип от утвърдени професионалисти.

„Заедно“ е проект, вдъхновен от идеята за трайно културно взаимодействие между младото поколение на Пловдив, като платформа за много деца и творци да се
обединят и работят заедно. Тази инициатива  помогна да се подчертае уникалната и богата историческа култура на този град и даде още един пример за толерантност, уважение и признателност към изкуствата.

Пловдив има богата история и следи от много народи, етнически групи, както и изобилие от творци, които все още живеят в града. За съжаление взаимодействието между тези групи се свива все повече всяка година. Няма достатъчно инициативи, които да подсилват връзките, характерни за града ни.

Целта беше да се съберат деца от ромското, турското и арменското малцинства, както и деца с ограничен достъп до култура, които да танцуват и играят, създавайки взаимодействие чрез изкуството, което при други условия би било малко вероятно да се осъществи.

Режисурата и хореографията на децата бяха съобразени със стиловете и техниките в съвременното актьорско и танцово изкуство. Акцентът беше поставен върху съвременната художествена, комплексна интерпретация на идеята за „Заедно“ а не просто детско шоу с „забавен“ лек характер.

Идеята на проекта следва примера на много европейски филхармонии, опери и балети, които търсят подобно сътрудничество с нова, по-млада аудитория. От друга страна подобна инициатива предоставя форум, където деца от бедните квартали имат достъп до култура не като зрители, а като преки творчески участници.

Примерите показват, че подобни креативни модели водят до трайни резултати в културното развитие като цяло. Положителните емоции на такова участие пред голяма аудитория е в състояние да помогне с разрешаването на проблема с културните предразсъдъци и елиминиране на съществуващата социална изолация.

Модерните танц и театър дават възможност за постигане на изключително успешни резултати и атрактивни преживявания и за зрители, и за участници. Проектът „Заедно“ е в съответствие с визията за модерно и обединено общество, подкрепящо кандидатурата на града за европейска столица на културата 2019 г.